rau muống

Rau muống tiến vua – Món ngon con người nhớ mãi

Rau muống tiến vua   Món ngon nhớ mãi

  Không bở, chát như rau muống tím, dai như rau ngọn nhỏ, không có nước canh lờ lờ như rau muống trồng ở đất