Khi vịt bước vào quán bar

 

Một lạch bạch bước vào quán bar, nó bước tới người và hỏi “ở đây có không?” người trả lời không và con vịt bỏ đi….

Ngày hôm sau con vịt quay lại và hỏi “ở đây có nho không?” người phục vụ trả lời không và con vịt bỏ đi…

Ngày tiếp theo con vịt lại trở lại và nó tiếp tục hỏi “ở đây có nho không?” người phục vụ giận quá bèn nói “ này vịt hôm nay không có nho, hôm qua không có nho và ngày mai cũng không có nho nếu mày quay lại chỉ với câu hỏi như vậy thì tao sẽ lấy đinh đóng cái mỏ bẹp dính của mày xuống sàn biết không hả?” con vịt lặng lẻ bỏ đi.

Và ngày hôm sau con vịt lại quay trở lại, lần này nó hỏi người phục vụ “ có đinh không?” người phục vụ trả lời không và nó nói “ tốt thế có nho không?” .

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>