bánh chưng

Gói một chiếc bánh chưng trong vòng 30 giây, bạn có tin được không ?

  Đạt đến trình độ “cao thủ”, người dân ở làng nghề truyền thống Tranh Khúc (xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội) gói hoàn